top of page

UNDERVISER

Jeg har massiv erfaring som underviser - både som lærer på Syddansk Musikkon-servatorium og fra min tid på Syddansk Universitet, hvor jeg bl.a. udviklede ph.d.kurser.  Kernen i min konsulentvirksomhed er kurser, så også her indhøster jeg erfaring med undervisning. Mit fokus er altid rettet mod at min viden skal kunne anvendes i hverdagen i forbindelse med konkrete opgaver.

Bent Nørgaard har gennem de seneste 3 år afholdt kurser på Sødisbakke i Performance – og vi har booket ham til næste år! Det er således blevet en fast del af vores årsplan ”fordi det virker”.

Ann Nedergaard Fredriksen, afdelingsleder Sødisbakke:

bottom of page