Kontakt

info.noergaard@gmail.com

40739973

DET SOCIALE OMRÅDE

 

 Mine samarbejder på det sociale områder omfatter blandt andet:

  • Viso,

  • Social- og Integrationsministeriet

  • Rehabilteringscenter for Flygtninge, Aalborg

  • Læringscenter Brejning

  • Bostedet Sødisbakke 

  • Fagcenter for Særlige Tilbud

  Jeg har lavet kurser, temadage og individuel coaching. Nedenfor kan du læse,

  hvad der siges om mine forløb:

Kirsten Stabel, projektleder Læringscenter Brejning:

”Jeg hører udelukkende fortrinligt om kurset for centerlederne forleden dag. Endnu engang stor ros til dig.”

 

Mette Thaarup, Fagcenter for Særlige tilbud:

Kære Bent

Har brug for lige, igen, at takke dig for dagen - for de generelle input og anbefalinger, og ikke mindst den personlige feedback, det var meget meget givende

Kommunikationschef, Ole Worregaard, Socialstyrelsen:

Vi har anvendt Bents kompetencer og erfaring fra scenen med stort udbytte, og medarbejdernes kommunikative kompetencer er billedligt talt foldet ud på helt ny vis. Kropssprog og fokusering af budskaber har givet en helt anden gennemslagskraft for medarbejderne, der har deltaget i vores uddannelsesforløb sammen med Bent. Og så sætter vi ikke mindst pris på Bents gode humør og kreativitet i arbejdet.

Maya Appel, Ældre-Handicapforvaltningen, Aalborg

Kære Bent

Tak for en forrygende dag og dine slides. Jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger

Ann Nedergaard Fredriksen, afdelingsleder Sødisbakke

Bent Nørgaard har gennem de seneste 3 år afholdt kurser på Sødisbakke i Performance – og vi har booket ham til næste år! Det er således blevet en fast del af vores årsplan ”fordi det virker”.

Kurserne, som Bent  holder, adskiller sig fra øvrig kursusvirksomhed her på Sødisbakke ved, at de er rettet mod medarbejderens fremtoning og ikke det faglige indhold som sådan. Medarbejderne bliver på denne måde klædt på til at formidle den faglige viden, de hver især har – til kolleger eller andre. ”Det bedste kursus jeg nogensinde har været på”, var en af tilbagemeldingerne fra seneste kursus. 

Forstander Iben Hostrup, Rehabiliteringscenter for Flygtning

På Rehabilteringscenter for Flygtninge har vi i flere sammenhænge gjort brug af Bent Nørgaard. Fokus har været at styrke medarbejdernes kommunikative kompetencer gennem kurser og 1:1 sparring. Bent underviser med stor indsigt og respekt for at den enkeltes potentiale kan udvikles på et højt niveau. Et vellykket og brugbart samarbejde på alle måder.