top of page

KONSULENT

Jeg er optaget af at skabe substantielle og meningsskabende processer. Min erfaring

med dette har jeg indhøstet gennem mit kunstneriske virke - og ikke mindst gennem 

mine samarbejder med kommuner, statslige institutioner, ministerier, private og offentlige virksomheder m. fl. 

Bent Nørgaard formår på smukkeste vis, at nedbryde skel mellem faggrupper og mennesker. 

Jens David Kofoed Mogensen, Faglig Leder VISO - Voksne
bottom of page