Kontakt

info.noergaard@gmail.com

40739973

OM MIT SAMARBEJDE MED DANSKE HOSPITALER

Mine samarbejder med danske hospitaler omfatter universitetshospitalerne i Odense, Aalborg, Aarhus samt Sjællands Universitetshospital. Endvidere har jeg afholdt kurser og temadag på Vejle Sygehus og Sydvestjysk Sygehus.

Mine aktiviter omfatter både de intensive masterclass forløb for professorer, ph.d.kurser, temadage om hvordan man tackler modstand, individuel

coaching og strategisk rådgivning ved centerdannelser.

Nedenfor kan du læse en række referenceudtalelser:

Hospitalsdirektør Kim Brixen, Odense Universitetshospital;

Du har fået mange roser fra kusisterne. Vi diskuterer gentagelse på næste forskningsrådsmøde :-)

Vilmgerne selv med næste gang :-)

 

Klinisk professor, Søren Kold , specialeansvarlig overlæge,  Aalborg Universitetshospital

Kære Bent

Mange tak for en meget udbytterig masterclass.

Jeg vil specielt gerne takke for din evne til at arbejde seriøst med formidling uden at kompromittere forskerens faglighed og integritet. Det har været trygt og stimulerende på samme tid.

Forskningschef, klinisk lektor, Søren Pihlkjær Hjortshøj
, 
Aalborg Universitetshospital:

Selv erfarne formidlere kan blive bedre performere, og det har Bent Nørgaard hjulpet os med. Vores erfarne professorer fik med Bents hjælp fundet det bedste i dem selv, når de præsenterer - både med hensyn til kropssprog, tale, visuelle virkemidler og strukturen i præsentationen. Bents tilgang fra scenelivet er både lyttende men også udfordrende på samme tid. Og meget væsentligt er Bent i stand til at skabe en tryg atmosfære, der gør at man tør åbne sig og lære - ikke blot af sig selv men også af andre deltagere.

Bjarne Rønde, Ledende overlæge, Gynækologisk afdeling D, OUH:

Bent er både skarp og analytisk til at afdække de kommunikative udfordringer en leder kan stå med. Hans sparring har betydet at min kommunikation er blevet mere personlig, tydelig og troværdig. Altså større gennemslagskraft.