top of page

OM MIT SAMARBEJDE MED DANSKE HOSPITALER

Behandlingen af ​​en X-Ray

Mine samarbejder med danske hospitaler omfatter universitetshospitalerne i Odense, Aalborg, Aarhus samt Sjællands Universitetshospital. Endvidere har jeg afholdt kurser og temadag på Vejle Sygehus og Sydvestjysk Sygehus.

Mine aktiviter omfatter både de intensive masterclass forløb for professorer, ph.d.kurser, temadage om hvordan man tackler modstand, individuel

coaching og strategisk rådgivning ved centerdannelser.

Nedenfor kan du læse en række referenceudtalelser:

Hospitalsdirektør Kim Brixen, Odense Universitetshospital:

Du har fået mange roser fra kusisterne. Vi diskuterer gentagelse på næste forskningsrådsmøde :-)

Vil gerne selv med næste gang :-)

Bjarne Rønde, Ledende overlæge, Gynækologisk afdeling D, OUH:

Bent er både skarp og analytisk til at afdække de kommunikative udfordringer en leder kan stå med. Hans sparring har betydet at min kommunikation er blevet mere personlig, tydelig og troværdig. Altså større gennemslagskraft.

Klinisk professor, Søren Kold , specialeansvarlig overlæge,  Aalborg Universitetshospital:

Kære Bent

Mange tak for en meget udbytterig masterclass.

Jeg vil specielt gerne takke for din evne til at arbejde seriøst med formidling uden at kompromittere forskerens faglighed og integritet. Det har været trygt og stimulerende på samme tid.

Forskningschef, klinisk lektor, Søren Pihlkjær Hjortshøj
, 
Aalborg Universitetshospital:

Selv erfarne formidlere kan blive bedre performere, og det har Bent Nørgaard hjulpet os med. Vores erfarne professorer fik med Bents hjælp fundet det bedste i dem selv, når de præsenterer - både med hensyn til kropssprog, tale, visuelle virkemidler og strukturen i præsentationen. Bents tilgang fra scenelivet er både lyttende men også udfordrende på samme tid. Og meget væsentligt er Bent i stand til at skabe en tryg atmosfære, der gør at man tør åbne sig og lære - ikke blot af sig selv men også af andre deltagere.

Torben Knudsen, Ledende overlæge, Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus:

Det er os der takker. Det var ganske enkelt fremragende for alle i afdelingsledelsen, både sygeplejerne, ac-medarbejderne og lægerne. Vi er meget tilfredse. Bemærkelsesværdigt at alle lægerne synes så godt om det som de gjorde ! 

Karina Olling, , Daglig leder af Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt:

Vi fik alle, både ledere og medarbejdere, stort udbytte af vores temadag om at håndtere modstand. En medarbejder sagde efterfølgende; ”Jeg har været med til mange temadage i min karriere som sygeplejerske, men jeg tror det er denne jeg har fået allermest ud af”. Tak til Bent for at skabe gode rammer, inspiration og ikke mindst, for at give helt konkrete redskaber som vi kan arbejde videre med. 

Forskningsleder, professor Jette Ammentorp, Center for Patientkommunikation, Sygehus Lillebælt:

I forbindelse med vores etablering af Center for Patientkommunikation har vi fået stor hjælp af Bent Nørgaard til at opbygge og styrke et fælles sprog, der præcist og overbevisende formidler centrets mission og kerneopgaver.

 

Det var en meget vellykket proces, kendetegnet ved omhyggelig forberedelse med fokus på vores behov, meget professionel styring af selve dagen og ikke mindst konkret opfølgning med hjælp til hvordan vi kommer videre.

 

Bent formår at arbejde med personlig formidling på en behagelig og ”ufarlig” måde, samtidig med at han meget skarpt og konstruktivt sætter spot på styrker og svagheder.

Professor Ole Mogensen, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, OUH:

Kære Bent

- det var en super dag og alle jeg har talt med var rigtig begejstrede (og overraskede over at du var SÅ god)

Professor, Karina Dahl Steffensen, Onkologisk afdeling D, Sygehus Lillebælt:

Også en stor tak herfra for en super inspirerende dag. Du formåede virkelig at rokke ved nogle indgroede forestillinger om hvordan man tackler modstand.

bottom of page