top of page

EVENTDESIGN

Jeg har udviklet flere designformater til formidling af viden. F.eks. Forsker GrandPrix og Historiske Talkshow. Desuden har jeg ydet sparring på design af møder, konferencer og temadage. Blandt andet for Region Syddanmark, Socialministeriet og en række kommuner. Jeg har udviklet en designmetode, der anskuer et hvert møde som en stor fortælling, der skal gøre det møde til en uforglemmelig oplevelse for deltagerne.

Bent Nørgaards kursus ”Design uforglemmelige møder, temadag og events” er ganske uforglemmelig i sig selv

Elin Gjødsbøl, koordinator, Kulturregion Vadehavet

bottom of page