top of page

RÅDGIVNING - I MODULER

DET UFORGLEMMELIGE MØDE

Formålet med min rådgivning er at skabe skaber møde- og events på et højt niveau - så konceptet står klart og og planlægningen er med til at skabe de ønskede resultater. Altså det strategiske sigte med at kommunikere gennem møder og events.

 

Sådan foregår min rådgivning

På baggrund af et indledende møde med den ansvarlige tovholder på et givet arrangement udarbejder jeg et tilbud som kan omfatte én eller flere af følgende moduler:

Modul 1:

Udvikling og identifikation af den bærende idé

Dette indledende modul omfatter en analyse af kundens oplæg til et møde/temadag/ konference samt et dialogmøde hvor

 • mål, indhold og værdier afklares

 • arrangørens forventninger analyseres

 • deltagernes udbytte præciseres 

Sammen med arrangøren identificeres eventens bærende idé og hovedhistorie, og vi skaber den grundlæggende fortælling, som mødet bygges op omkring.

Modul 2:

Ideoplæg

Idéoplægget beskriver mødet/temadagen/ konferencens overordnede forløb – i teatrets og filmens verden kalder man det for plottet. Derudover indeholder idéoplægget en beskrivelse af:

 

 • opbygning

 • de fysiske rammer

 • centrale aktører (oplægsholdere, facilitatorer)

 • deltagernes rolle 

 • de centrale virkemidler (video, grafik, etc.)

 • kunstneriske indslag. 

 

Modul 3:

Manuskriptet

Manuskriptet samler hele  mødet/temadagen/ konferencen  til en fortælling, som var det en film eller en teateropsætning og beskriver:

 • anslaget

 • fremdriften, midten, klimakset

 • afslutning, udtoningen, eftertanken 

 • indholdet af oplæggene

 • de kunstneriske virkemidler

 • de mødetekniske virkemidler

 • samspillet mellem oplæg og deltagere, mellem indspark og dialog, 

 • samspillet mellem det kulturelle, det faglige og det sociale

 • scenografien (rummet)

 • rekvisitterne (grafiske produktioner, postkort, video).

 

Modul 4:

Oplæg som Storytelling

Jeg tilbyder fortællemæssig sparring i udviklingen af oplægsholdernes manuskript. Målet er at finde ”den gode historie”, gøre den personlig og udtryksfuld så oplægget bliver fængslende og fastholder deltagernes interesse. Jeg kan endvidere hjælpe med eventuel indarbejdelse af video, powerpoint og lign. 

 

Modul 5:

Coaching af oplægsholdere

Jeg tilbyder coaching af konferencens oplægsholdere. Jeg træner deres mundtlige formidlingsevner. Målet er at gøre foredraget til en oplevelse, og dermed gøre formidlingen nærværende og udtryksfuld. Vi lægger vægt på at kalde den enkelte oplægsholders personlighed frem. Der coaches i stemmebrug, taleteknik, kropssprog og i scenisk optræden.

 

Modul 6 

Iscenesættelse

Jeg kan tilbyde iscenesættelse af eventen.

Kontakt

Ring gerne for en snak, hvis du står med et arrangement, hvor du har brug for rådgivning -  4073997

 

bottom of page