top of page

PRAKTISK GRUNDKURSUS I MUNDTLIG VIDENSKABSFORMIDLING FOR PH.D. STUDERENDE

Målsætning

At forbedre den enkelte kursusdeltagers mundtlige formidlingsevne og at afdække deltagerens personlige formidlingsprofil (evner og udviklingspunkter), således at han eller hun står bedre rustet til videre undervisning,  offentlig foredragsvirksomhed, formidling til fonde og beslutningstagere, fagfæller m.m.

 

Kursusindhold

Der vil blive undervist i discipliner som stemmebrug, kropssprog, fortælleteknik, dramaturgiske metoder til opbygning af et foredrag,  brug af visuelle virkemidler og strukturelle værktøjer.

Kurset lægger vægt på det praktiske element i formidlingen, og der tages udgangspunkt i kursisternes egen forskning.  Jeg arbejder med at kalde forskerens egen personlighed frem (autenticitet) og dermed gøre videnskabsformidlingen til en oplevelse uden at fagligheden tabes. Det skal pointeres, at selv om undervisningen baserer sig på kunstneriske discipliner, er der ikke tale om at gøre forskeren til skuespiller – men at styrke forskerens performative beredskab (håndtering af nervøsitet) kompetencer og ikke mindst gennemslagskraft.

 

Undervisningsformen

Kurset veksler mellem oplæg, workshop, øvelser, kursist-fremlæggelser, feed-back,  individuel coaching og gruppearbejde.

Efter første fremlæggelse inddeles kursisterne i hold á tre.  

Holdene virker som selvrefererende grupper . Det forventes at holdene arbejder selvstændigt mellem de enkelte undervisningsgange. 

 

Udbytte:

 • Større gennemslagskraft

 • Værtøjer til at strukturere et oplæg

 • værktøjer til at fastholde modtagerens interesse


 • at være i situationen


 • at håndtere nervøsitet


 • forøget personlig power

 • at kunne improvisere

 • praktisk erfaring med kropssprog og stemmebrug

 • effektiv brug af power point


 • redskaber til at arbejde videre med egen formidlingsprofil. 

 

Antal deltagere:Max. 18   

 

Kursusets opbygning: 

Dag 1 (5 timer)

 • Introduktion til kurset

 • Oplæg  ”Hvorfor brænder nogle igennem, mens andre ikke gør” – om forskningsformidling og performance. 

 • Workshop ”skaf dig overblik”  - om brugen af aktantmodellen til at skaffe sig oveblik over stof, indhold og talesituation.

 • Workshop ”Lær at pitche din forskning”.

 • Oplæg ”PowerPoint – ven eller fjende”.

 • Herefter hjemmearbejde: Forberedelse af mundtlige foredrag á 5 minutter med udgangspunkt i egen forskning.  

 

Dag 2 (6 timer)

Individuel fremlæggelse for medkursister.

Hver kursist får 5 min. til fremlæggelse og 10 min. feedback. Alle kursister deltager hele dagen. Der må anvendes PowerPoint.

Kursisterne inddeles I hold a 3 pers.

 

Dag 3  (7 timer)

Hold- arbejde

Der afsættes 60 min pr. hold (á 3 pers.) til individuelt arbejde med performativ formidlings- og kommunikationstræning sammen med underviseren. Der udleveres performance-øvelser tilpasset den enkelte kursist.

 

Coachingtid 1: 9:15-10:15

Coachingtid 2: 10:15-11:15 

Coachingtid 3: 11:30-12:30

Coachingtid 4: 13:15-14:15

Coachingtid 5: 14:15-15:15

Coachingtid 6: 15:30-16:30

 

Dag 4 (7 timer)

Hold- arbejde

Coachingtid 1: 9:15-10:15

Coachingtid 2: 10:15-11:15 

Coachingtid 3: 11:30-12:30

Coachingtid 4: 13:15-14:15

Coachingtid 5: 14:15-15:15

Coachingtid 6: 15:30-16:30

 

Der afsættes 60 min pr. hold (á 3 pers.) til individuelt arbejde med performativ formidlings- og kommunikationstræning sammen med underviseren.

 

Herefter hjemmearbejde: Forberedelse af mundtlige foredrag á 5 minutter med udgangspunkt i egen forskning.  

 

Dag 5  ( 5 timer)

Afsluttende individuel fremlæggelse for medkursister. 

Hver kursist får 5 min. fremlæggelse og 5 min. feedback. Alle kursister deltager hele dagen.

 

Litteratur:

Kurt Johannesson. Praktisk retorik. Retorikforlaget 2006 

Søren Brier.Fra Fakta til Fiktion.Akademisk 2002. 

Linda Greve. Den gode præsentation. Samfundslitteratur 2010

Anders Stahlschmidt. Tag ordet – grib forsamlingen.Børsens forlag 2005

Carmine Gallo. Steve Jobs Præsentationsteknik.Librisbusiness 2011

 

bottom of page