top of page

PowerPoint – ven eller fjende?

              - kursus i visuel formidling og præsentationsteknik

Formål:

Formålet med dette kursus er at give dig  anvendelses-orienterede værktøjer til at optimere brugen af visuelle virkemidler.   

 

Forskningen viser, at visuelle præsentationer har begrænset effekt på hukommelsen, når der er tale om  formel eller uformel læring. Så hvordan bruger du  PowerPoint, Keynote o.a. præsentationsprogrammer effektivt, så de bidrager til at understrege de centrale pointer ?  Hvordan sikrer du, at den visuelle præsentation virkelig er tænkt som visuel kommunikation og ikke blot en tekst med bullet-points? Hvordan får man ord,  billeder og grafik til at ”spille sammen” ?

 

Udbytte:

  • grundlæggende viden om visuel kommunikation

  • bevidsthed om hvordan man performer sammen med PowerPoint

  • viden om PowerPointens styrker og svagheder.

 

 

Undervisningen: 

Undervisningen har først og fremmest et praktisk sigte og omfatter øvelser og træning med afsæt i korte oplæg ledsaget af PowerPoint, Keynote. Du kommer til at arbejdet med medbragte cases, så kurset har relevans for din faglige praksis og kan bruges som forberedelse til en konkret formidlingsopgave.  Endvidere inddrages teori om læring, visuel kommunikation og grundlæggende layoutprincipper. 

 

Varighed: ½ - 1 dag

 

Bent Nørgaard er rigtig behagelig - og god feedback-giver

                                           Kursist fra kurset “PowerPoint – ven eller fjende” -  LIF-uddannelse

 

 

Et rigtig godt og lærerigt kursus, som jeg kan bruge i mit arbejde. Jeg er allerede meget mere opmærksom på, hvad der fungerer godt og skidt i en PowerPoint-præsentation. Ros herfra.

                                                                 Kursist fra kurset “PowerPoint – ven eller fjende” -  Esbjerg Kommune

bottom of page