top of page

Lær at brænde igennem

    - mundtlig videnskabsformidling og præsentationsteknik

Formål

Formålet med kurset er at forøge din gennemslagskraft, præcisionsevne og udtryksfuldhed, så du er bedre rustet til at undervise og holde oplæg. Med udgangspunkt i et emne, der knytter sig til din forskning, opøves din evne til at trænge igennem med dit budskab. Din personlige 

formidlingsprofil (evner og udviklingspunkter) vil blive afdækket. Med afsæt i dit eget potentiale vil du gennem individuel sparring få værktøjer til at opøve dine kompetencer som en god formidler. Værktøjer som du selv kan arbejde videre med efter kurset.  

 

 

Udbytte

  • at strukturere stoffet som en formidlende fortælling 

  • værktøjer til at fastholde modtagerens interesse 

  • at være i situationen 

  • at håndtere nervøsitet 

  • forøget personlig power 

  • praktisk erfaring med kropssprog og stemmebrug 

  • redskaber til at arbejde videre med egen formidlingsprofil. 

 

Undervisningen

Undervisningen omfatter teori, men har særligt fokus på personlig coaching og praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i den enkelte deltagers formidlingspotentiale. 

 

Varighed

1-3 dage

 

 

"Samarbejdet med Bent Nørgaard om mundtlig videnskabsformidling  er blevet en kilde til varig og berusende inspiration i mit daglige arbejder som forsker og underviser" 

                                         Prof. dr. scient, Ole G. Mouritsen, Memphys, SDU

bottom of page