top of page

BRÆND IGENNEM MED DIN FORSKNING

MÅLRTETTET KURSUS FOR DEN ERFARNE FORSKER

Formål

Målet med dette forløb er at øge den enkelte forskers gennemslagskraft til excellent niveau i forbindelse med præsentationer, undervisning og anden mundtlig kommunikation.

 

For hvem?

Kurset henvender sig forskere med flere års erfaring med formidling. Forskere som ønsker at få ”kommunikativt service eftersyn” samt nye værktøjer til at formidle klart og levende og ikke mindst uforglemmeligt.

Udbytte

  • kortlægning af personlig formidlingsprofil (evner og udviklingspunkter)

  • værktøjer til at kunne arbejde videre med egen performance

  • forøget gennemslagskraft

  • erfaring med at pitche eget forskningsprojekt

  • indsigt i effektiv brug af slides

  • tidsbesparende værktøjer til at strukturere indholdet

  • værktøjer til at fastholde og aktivere tilhørerne

  • værktøjer til at analysere den kommunikative begivenhed

  • værktøjer til at bekæmpe nervøsitet.

 

Om kurset

Kurset har fokus på performance. Med udgangspunkt i den enkelte deltagers personlige ønsker, behov og udfordringer i forbindelse med at holde mundtlige oplæg skabes et individuelt træningsforløb, der skal opøve autenticitet, personlig udtryksfuldhed og gennemslagskraft. Ud over dette får deltagerne praktisk erfaring med en række strukturelle værktøjer til hurtigt og effektivt at skaffe overblik over oplæggets formål (udbyttet) indhold (hvilken vinkel) og i kontekst (målgruppe). Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde, kursist-fremlæggelser og individuel feedback.

 

Program                           

Dag 1                                

Der afsættes 30 minutter til hver kursist til individuel kommunikationssparring. Forud for dette møde sender kursisten 5-6 linjer om sine største udfordringer i forbindelse med mundtlig kommunikation til underviseren. Desuden skal kursisten have forberedt et minioplæg på 4-5 minutter, som coachingen tager  udgangspunkt i. Det videre træningsforløb aftales med den enkelte.

 

Dag 2

kl. 9.00 - 9..45                  Bent Nørgaard introducerer sig selv og dagens program

                                         Oplæg: Hvordan brænder du igennem? 

                                           

kl. 9.45 - 10 00                 Oplæg: Skaf dig selv overblik – om aktantmodellen

 

kl.10.00 -10.45                 Workshop : forstå din målgruppe

 

kl.10.45 - 11.00               Pause

 

kl. 11.00 - 11.15              Performance workshop: Tal med kroppen

 

kl. 11.15 – 12.00              Oplæg + Workshop ”Pitch din forskning”

 

kl. 12.00 – 12.45              Frokost

 

kl. 12.45 – 13.30              Oplæg + workshop ”Den gode begyndelse”

 

kl.13.30 – 13.45               Oplæg + workshop ”Den gode slutning”

 

kl. 13.45– 14.00               Performance-workshop – undgå at lyde monoton

 

kl. 14.00 – 15.00              Oplæg ”PowerPoint – ven eller fjende”

                                        Afrunding

 

Dag 3[1]

Holdundervisning

Hold 1 (deltagerne deles i 2 hold af 6 personer)

 

kl. 09.00 – 9.15                Introduktion til dagens program v. Bent Nørgaard

 

kl. 09.15 - 10.30              Hver kursusdeltager fremlægger et mundtligt oplæg

                                        Individuel feedback 

 

kl. 10.30 -10.45               Kaffepause

 

kl. 10.45 – 12.00             Hver kursusdeltager fremlægger et mundtligt oplæg

                                       Individuel feedback 

 

 

Hold 2( deltagerne deles i 2 hold af 6 personer)

 

kl. 13.00 – 13.15              Introduktion til dagens program v. Bent Nørgaard

 

kl. 13.15 – 14.30              Hver kursusdeltager fremlægger et mundtligt oplæg

                                         Individuel feedback 

 

kl. 14.30 – 14.45              Kaffepause

 

kl.14.45 – 16.00               Hver kursusdeltager fremlægger et mundtligt oplæg

                                         Individuel feedback 

 

Underviser: Bent Nørgaard

Antal deltagere: max. 12

 

Forberedelse:

Med udgangspunkt i jeres forskningsaktivitet skal hver kursist forberede et mundtligt oplæg på 4 minutter som beskriver aktivitetens centrale tema, udfordringer og perspektiver. Der må bruges power point. Målgruppen er de øvrige deltagere på kurset.

Desuden modtager kursisterne en kort video-introduktion af underviseren og kursets formål.

 

Forslag til litteratur

Andres Stahlscmidt’s “Tag ordet – grib forsamlingen”, Børsens forlag 2006. - Læs   s. 42 – 58; s 93 – 115; s 173- 203 

Nick Morgan: ”Working the Room”, Harward Business School Press 2005. Læs s. 1-8; s. 21 – 46; s.51-61; s 97 -107; s.137-143; s.181-229

Kenn Ladegaard Hansen: ”Tænd”, Gyldendal Busines,2016 s. 140 – 235.

 

 

         Kære Bent,

              - det var en super dag og alle jeg har talt med var rigtig begejstrede (og overraskede                       over at du var SÅ god). 

                          Ole Mogensen,Professor, Chief Consultant, DMSci, Department of Gynaecology                             and Obstetrics, OUH

 

[1] Der skal være mindst 14 dage mellem dag 1 og 3. Dag 1 og 2 kan ligge umiddelbart i forlængelse af hinanden

bottom of page