top of page

MASTERCLASS I PERSONLIG LEDELSESKOMMUNIKATION

                            - PRÆSENTATIONSTEKNIK & PERFORMANCE

FORMÅL

Formålet er at udvikle den enkelte leders kommunikationskompetencer til excellent niveau. 

 

Kurset tager udgangspunkt i den enkelte leders ledelsesgrundlag, stil og evne til at kommunikere. Forløbet omfatter øvelser og træning med afsæt i korte oplæg. Holdundervisning og 1:1 coaching sikrer et individuelt træningsforløb samtidig at temaet anspores til konstruktiv feedback af hinanden.

 

Kursisterne lærer hvordan man strategisk inddrager personlige historier (fortællinger) i formidling af et budskab, så at mennesket bag lederrollen træder frem.  Efter kurset vil den enkelte leder have værktøjer til at brænde klart igennem med sit budskab på en personlig, fortællende og overbevisende måde.

MÅLGRUPPE

Ledere og ledergrupper med stor erfaring i mundligt kommunikation og hvor mundtlige præsentationer og oplæg indgår som et centralt element i udøvelsen af ledelses-professionen. Der er tale om et intensivt forløb, der kan målrettes ledere eller lederteams. I tilfælde af det sidste vil forløbet også have et teambuildingsaspekt.

 

HVORDAN FORLØBER KURSET?

For at sikre den nødvendige tid til individuelle coaching afvikles kurset over 3 dage.

Dag 1: Kortlægning af personlig formidlingsprofil.  Oplæg, holdundervisning. Tema: Forberedelse, fokus på modtageren, fang dine tilhører med den rette historie, brug dig selv, fat dig i korthed.

Dag 2: Individuel coaching. Ca. 45 min. til hver. Performance og fortælling. Ord, betoning og kropssprog.

Dag 3:. Autentisk ledelses-kommunikation.  Masterclass. Oplæg + individuel feedback.

 

DELTAGERNES UDBYTTE

 • øget gennemslagskraft

 • bevidst og kompetent kommunikation

 • værktøjer til at fastholde modtagernes interesse

 • værktøjer til levende kommunikation

 • værktøjer til at håndtere nervøsitet

 • viden om at bruge ”den personlige historie”

 • praktisk erfaring med kropssprog og stemmebrug

 • redskaber til at arbejde videre med egen formidlingsprofil.

 

TEAM-UDBYTTE

 • styrket ledelsesfundament og fælles sprog

 • forbedret samarbejde og øget videndeling 

 • fælles kompetenceløft 

 • udvidet kendskab til hinandens fagligheder

 • udvidet kendskab til hinandens personligheder

 • styrkelse af den interne kommunikation.

 • opøvelse af  en konstruktiv feedbackkultur i teamet

 

Deltagerantal: max 8

Kære Bent!

Tusind tak for et meget velgennemført og spændende seminar for direktørgruppen i Ry i formiddags! Vi glæder os alle til de næste to seancer!

                                                                                                                                  Niels Højberg, Stadsdirektør Aarhus Kommun

bottom of page